OODA-614N

Price: Contact us

Thành phần sản phẩm: Nhựa EVA, nhựa xử lý, parafin, phụ gia, v.v.
Tính năng sản phẩm: Thích hợp cho việc dán cạnh theo đường thẳng tốc độ cao.
Phạm vi ứng dụng: Dán cạnh gỗ tốc độ cao.