KEO HẠT BỊ VÓN CỤC CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ DÍNH KHÔNG

KEO HẠT BỊ VÓN CỤC CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ DÍNH CỦA KEO KHÔNG???

 

Keo hạt nóng chảy hay còn gọi là keo nhiệt dạng hạt trong quá trình bảo quản và sử dụng keo có tình trạng bị vón cục. Vậy câu hỏi đặt ra là " KEO BỊ VÓN CỤC CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ DÍNH CỦA KEO KHÔNG "

 

 

keo hạt hay keo nhiệt dạng hạt bị vón cục do keo có độ kết dính hay độ nhớt nên khi bảo quản keo sẽ kết dính lại với nhau thành cục, mảng lớn. Keo bị vón cục chứng tỏ độ kết dính, độ nhớt keo cao là loại keo kết dính tốt, còn một số loại keo chất lượng thấp bảo quản lâu nhưng khi tách rời thì độ nhớt keo sẽ thấp hơn.

 

Tuy nhiên hiện trạng vón cục không ảnh hưởng gì đến tính kỹ thuật cũng như độ dính của keo. Chỉ cần tác động lực cho keo tách rời ra là có thể sử dụng bình thường.

 

Facebook